روز داروساز

روز داروساز مبارک ۱۰% تخفیف محصولات برای ۱۵ روز

1

آموزش هوش تجاری با ابزار SQL Server 2010

آموزش هوش تجاری با ابزار SQL Server 2010   امکاناتی همچون SSAS و SSIS و SSRS در کنار شیرپوینت و پراجکت سرور و سی آر ام

hosh2

آموزش مایکروسافت داینامیکس سی آر ام ۲۰۱۱

آموزش مایکروسافت داینامیکس سی آر ام ۲۰۱۱

CRM1

آموزش بیزتاک سرور ۲۰۱۲

آموزش بیزتاک سرور ۲۰۱۲

biztalk2

آموزش شیرپوینت ۲۰۱۰

آموزش شیرپوینت ۲۰۱۰

sharep1

وب سایت ما را در گوگل محبوب کنید
از حمایتتان سپاسگزاریم

آموزش مایکروسافت شیرپوینت و پراجکت سرور و مایکروسافت سی آر ام و بیزتاک سرور و هوش تجاری ، تدریس خصوصی به صورت آنلاین توسط اساتید شرکت